joomla template

Question

Date: Sunday 19th May 2013 - Language:
maslake aalahazrat kehna kaisa hai ispar jawab diya gaya hai k bola jasakta hi isme koi khabahat nahi par lazim nahi karna chahiye agar koi na bole to woh sunni nahi aisa bhi nahi aur agar koi kahe to usko roka jaye ye bhi nahi. kya ye jawaab sahi hai?

Answer (Voice Recording):

Download